Α΄ ΦΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ «ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ»

Η ομάδα έργου του ΣΒΑΚ ανέδειξε ως καλύτερη πρακτική την εμπλοκή φορέων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε μια προπαρασκευαστική φάση συμμετοχικού σχεδιασμού. Στόχος είναι η διαμόρφωση μιας αντιπροσωπευτικής εικόνας για την λειτουργία του δικτύου. Οι «ειδικοί» φορείς που θα συμμετάσχουν στην εν λόγω διαδικασία είναι η τροχαία, η δημοτική αστυνομία, το αστικό και το υπεραστικό ΚΤΕΛ. Οι «ειδικοί» φορείς έχουν άμεση εμπλοκή στο σύστημα κινητικότητας της πόλης και της αστυνόμευσής του και διαθέτουν δεδομένα χρήσιμα στην αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης. Η συγκεκριμένη φάση συμμετοχικού σχεδιασμού γίνεται με τη μορφή κλειστών ομάδων εργασίας, που περιλαμβάνουν την ομάδα έργου και το εκπρόσωπο κάθε φορέα. Τα αποτελέσματα των προπαρασκευαστικών συναντήσεων θα αξιοποιηθούν προκειμένου να αποδοθεί ακριβέστερα η υφιστάμενη κατάσταση του συστήματος αστικής κινητικότητας στο σύνολο των φορέων του Δήμου Πέλλας στο πλαίσιο της 1ης Θεματικής Διαβούλευσης (Β Φάση Συμμετοχικού σχεδιασμού).