Α΄ ΦΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ «ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ»

Η ομάδα έργου του ΣΒΑΚ ανέδειξε ως καλύτερη πρακτική την εμπλοκή φορέων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε μια προπαρασκευαστική φάση συμμετοχικού σχεδιασμού. Στόχος είναι η διαμόρφωση μιας αντιπροσωπευτικής εικόνας για την λειτουργία του δικτύου. Οι «ειδικοί» φορείς που θα συμμετάσχουν στην εν λόγω διαδικασία είναι η τροχαία, η δημοτική αστυνομία, το αστικό και το υπεραστικό ΚΤΕΛ. Οι «ειδικοί» φορείς έχουν άμεση εμπλοκή στο σύστημα κινητικότητας της πόλης και της αστυνόμευσής του και διαθέτουν δεδομένα χρήσιμα στην αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης. Η συγκεκριμένη φάση συμμετοχικού σχεδιασμού γίνεται με τη μορφή κλειστών ομάδων εργασίας, που περιλαμβάνουν την ομάδα έργου και το εκπρόσωπο κάθε φορέα. Τα αποτελέσματα των προπαρασκευαστικών συναντήσεων θα αξιοποιηθούν προκειμένου να αποδοθεί ακριβέστερα η υφιστάμενη κατάσταση του συστήματος αστικής κινητικότητας στο σύνολο των φορέων του Δήμου Πέλλας στο πλαίσιο της 1ης Θεματικής Διαβούλευσης (Β Φάση Συμμετοχικού σχεδιασμού).

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ

Αν φανταστείς τα Γιαννιτσά σε 20 χρόνια, πως θα ήθελες να είναι; Ένα μέρος που τα παιδιά θα μπορούσαν να παίζουν ασφαλή; Όπου ο αέρας είναι καθαρός; Όπου θα μπορείς να κάνεις βόλτα για τα ψώνια σου; Ένα μέρος με περισσότερα πάρκα και πράσινο; Ένα μέρος με επιχειρήσεις που ευημερούν;

Για να αλλάξουν οι μετακινήσεις στην πόλη ο Δήμος εκπονεί ένα Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Πριν την συμμετοχή σου είναι καλό να ενημερωθείς για το τι είναι τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Στα πλαίσια του Σχεδίου διενεργούνται έρευνες από εξειδικευμένη ομάδα επιστημόνων και διαβουλεύσεις. Πολύ σοβαρά υπόψη λαμβάνεται η γνώμη των πολιτών, η οποία ζητείται σε τρείς φάσεις του Σχεδίου.

Η ΠΟΛΗ ΜΟΥ ΑΥΡΙΟ

Αν φανταστείς τον Δήμο Πέλλας σε 20 χρόνια, πως θα ήθελες να είναι; Ένα μέρος που τα παιδιά θα μπορούσαν να παίζουν ασφαλή; Όπου ο αέρας είναι καθαρός; Όπου θα μπορείς να κάνεις βόλτα για τα ψώνια σου; Ένα μέρος με περισσότερα πάρκα και πράσινο; Ένα μέρος με επιχειρήσεις που ευημερούν;

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Η στρατηγική συμμετοχικού σχεδιασμού αποτελεί προτεραιότητα για το ΣΒΑΚ.

Η παρούσα στρατηγική διαμορφώθηκε από την ομάδα έργου ΣΒΑΚ του Δήμου Πέλλας λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της τοπικής κοινωνίας και τους διαθέσιμους πόρους του Δήμου.