Η ΠΟΛΗ ΜΟΥ ΑΥΡΙΟ

Αν φανταστείς τον Δήμο Πέλλας σε 20 χρόνια, πως θα ήθελες να είναι; Ένα μέρος που τα παιδιά θα μπορούσαν να παίζουν ασφαλή; Όπου ο αέρας είναι καθαρός; Όπου θα μπορείς να κάνεις βόλτα για τα ψώνια σου; Ένα μέρος με περισσότερα πάρκα και πράσινο; Ένα μέρος με επιχειρήσεις που ευημερούν;

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Η στρατηγική συμμετοχικού σχεδιασμού αποτελεί προτεραιότητα για το ΣΒΑΚ.

Η παρούσα στρατηγική διαμορφώθηκε από την ομάδα έργου ΣΒΑΚ του Δήμου Πέλλας λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της τοπικής κοινωνίας και τους διαθέσιμους πόρους του Δήμου.