Διαδικτυακή Διαβούλευση για την επιλογή του σεναρίου

Για τη συμμετοχή σας στη διαδικτυακή διαβούλευση για την επιλογή του σεναρίου  που θεωρείτε ότι θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για τη διαμόρφωση του συστήματος αστικής κινητικότητας της πόλης των Γιαννιτσών μπείτε στον παρακάτω σύνδεσμο

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckGW5pJJqkVWqy7QkWgOOyWABqsj6ZF1MQ53RgXbjAtbrKpw/viewform

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

Την Τετάρτη 04 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο του Δήμου Πέλλας η Β’ Διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της πόλης.

Αντικείμενο της συγκεκριμένης συνάντησης ήταν κατά αρχήν η ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων για τα προσχέδια  των μελλοντικών σεναρίων κινητικότητας που έχει διαμορφώσει η ομάδα έργου του Δήμου για την πόλη των Γιανιτσών και στη συνέχεια η διαβούλευση τους με τους φορείς μέσω τοποθετήσεων και διαλόγου, προκειμένου αυτά να φτάσουν στην τελική τους μορφή. Στην συνέχεια, τα εξεταζόμενα σενάρια κινητικότητας αξιολογήθηκαν σχετικά με την συνεισφορά τους στις προτεραιότητες που αναδείχθηκαν από τα προηγούμενα στάδια.

Μετά τις εισηγήσεις και του δικτύου εμπλεκομένων φορέων, τα τελικά διαμορφωθέντα σενάρια θα τεθούν προς ψηφοφορία από το σύνολο της τοπικής κοινωνίας (πολίτες και φορείς) μέσω της πλατφόρμας του ΣΒΑΚ, ώστε να επιλεγεί το σενάριο το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη του μελλοντικού συστήματος κινητικότητας των Γιαννιτσών.

Οι φορείς που συμμετείχαν στην Β διαβούλευση ήταν :

 • Εκπρόσωπος του τεχνικού επιμελητηρίου
 • Εκπρόσωπος της Δημοτικής Αστυνομίας
 • Εκπρόσωπος του τμήματος Τροχαίας
 • Εκπρόσωπος του Αστικού ΚΤΕΛ
 • Εκπρόσωποι του Εμπορικού Συλλόγου
 • Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
 • Εκπρόσωποι των ΤΑΞΙ

Μπορείτε να κατεβάσετε τις παρουσιάσεις από του παρακάτω συνδέσμους

Σενάρια Κινητικότητας: Αρχική διαμόρφωση των σεναρίων από την Ομάδα Έργου του Δήμου

Ο Δήμος Πέλλας στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της πόλης προχώρησε στη διαμόρφωση τριών εναλλακτικών σεναρίων για τη ανάπτυξη του μελλοντικού συστήματος κινητικότητας της πόλης. Για τη διαμόρφωσή τους ο Δήμος προχώρησε σε εκτεταμένη συλλογή δεδομένων για την ανάλυση των υφιστάμενων συνθηκών κινητικότητας της πόλης και αξιολόγησε τις ανάγκες και τα προβλήματα του συστήματος που επισημάνθηκαν κατά της διάρκεια της 1ης θεματικής διαβούλευσης από το δίκτυο εμπλεκομένων φορέων.

Ένα σενάριο κινητικότητας προδιαγράφει την προτεραιότητα (ή και τις προτεραιότητες) που θα δοθεί(ούν) στο σχεδιασμό των μέτρων αστικής κινητικότητας. Θα αποτελέσει με άλλα λόγια τον οδηγό στον οποίο θα  βασιστεί ο Δήμος προκειμένου να εφαρμόσει και να υλοποιήσει νέα έργα και ρυθμιστικές διατάξεις στο σύνολο των υποδομών του κοινόχρηστου χώρου της πόλης.

Σενάριο Α: Προτεραιότητα στον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό της πόλης με έμφαση στην εξυπηρέτηση πεζών και ποδηλάτων, προς όφελος της ποιότητας ζωής και της εξασφάλισης της ίσης συμμετοχής στην κινητικότητα όλων των κοινωνικών ομάδων.

Το μέγεθος της πόλης των Γιαννιτσών σε συνδυασμό με το χαρακτηριστικό της πόλης που συγκεντρώνει το σύνολο της εμπορικής και κοινωνικής δραστηριότητας σε συγκεκριμένη περιοχή του κέντρου της πόλης, καθιστούν ευνοϊκές τις συνθήκες για την προώθηση μέτρων υπέρ των πεζών στο πλαίσιο αυτού του σεναρίου. Το εξεταζόμενο σενάριο έρχεται να ενισχύσει αυτό το χαρακτηριστικό της πόλης με την δημιουργία κατάλληλων συνθηκών που προωθούν την άνετη και ασφαλή μετακίνηση των πεζών και των ποδηλατιστών. H πεζή μετακίνησης αναδεικνύεται στον κύριο τρόπο μετακίνησης των κατοίκων στα Γιαννιτσά.

Ενδεικτικές παρεμβάσεις στις οποίες θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση:

 • Ο χώρος της οδού θα προσαρμοστεί στις ανάγκες των χρήσεων γης και των δραστηριοτήτων των περιοχών της πόλης (ήπια κυκλοφορία σε γειτονιές και σχολεία, ευρύχωρα πεζοδρόμια σε εμπορικές περιοχές, ισόρροπη κατανομή σε περιοχές έλλειψης χώρου κ.ά.)
 • Σύνδεση των κύριων λειτουργιών της πόλης και των σημείων ενδιαφέροντος με ασφαλές και άνετο δίκτυο υποδομών για πεζούς και ποδηλάτες. Η εν λόγω υποδομή θα πρέπει να πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές, ώστε να είναι άνετη, ασφαλής και προσβάσιμη για όλες τι κοινωνικές ομάδες
 • Συνθήκες προώθησης των ποδηλάτων, όπου αυτό είναι εφικτό και σκόπιμο. – Δημιουργία κατάλληλης υποδομής σε περιοχές με κατάλληλο ανάγλυφο και χρήσεις γης
 • Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην υποδομή των πεζών και ποδηλατιστών
 • Οι διαδρομές που προκαλούν «φόβο» με όρους πολυκοσμίας, παραβατικότητας και χαμηλής ελκυστικότητας θα γίνουν ασφαλείς με κατάλληλες επεμβάσεις (π.χ φωτισμός, κατάλληλα πλάτη κ.ά.)
 • Επέκταση των συστημάτων ελεγχόμενης στάθμευσης στις οδούς (ζώνες προτεραιότητας σε επισκέπτες, ζώνες μόνιμων κατοίκων)
 • Παροχή δημόσιων χώρων στάθμευσης για τα ποδήλατα
 • Ενδεχόμενη εισαγωγή ζωνών 30 km/h, ακόμα και σε τμήματα του κύριου οδικού δικτύου
 • Προώθηση ήπιων μορφών κινητικότητας μέσω προγραμμάτων επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης.
Εκτίμηση αντικτύπου
Συνιστώσα σεναρίου12345678910
Κόστος
Χρόνος
Ποιότητα ζωής
Κοινωνική συνοχή

Σενάριο Β: Βελτιστοποίηση της ροής της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας με έξυπνα συστήματα και εφαρμογές οργάνωσης, διαχείρισης και αστυνόμευσης

Το σενάριο Β αφορά στη βελτιστοποίηση του οδικού δικτύου υπέρ των Ι.Χ. οχημάτων και των οχημάτων εμπορευματικών μεταφορών. Εκτιμά ότι η τεχνολογική πρόοδος θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ασφάλεια της κυκλοφορίας και στην χωρητικότητα του συστήματος, με την έκταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων να προβλέπεται μικρότερη σε σχέση με τα μηχανοκίνητα μέσα του παρελθόντος. Το σενάριο πρόκειται να τονώσει οικονομικούς τομείς που σχετίζονται με μεταφορικές δραστηριότητες.

Περαιτέρω τομείς έμφασης είναι:

 • Επέκταση του οδικού δικτύου και διάνοιξη νέων οδών.
 • Μείωση των σημείων συμφόρησης.
 • Συντήρηση και αναβάθμιση του υφιστάμενου οδικού δικτύου και επεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας σε κόμβους του οδικού δικτύου, με προτεραιότητα στα μελανά σημεία.
 • Βελτίωση της στάθμευσης με υποδομές σε χώρους εκτός οδού (πάρκινγκ).
 • Εφαρμογές συστημάτων παρακολούθησης και διαχείρισης της κυκλοφορίας (Κάμερες παρακολούθησης κυκλοφορίας, δυναμική σηματοδότηση, πίνακες μεταβλητών μηνυμάτων κ.α).
 • Η ηλεκτροκίνηση θεωρείται ότι θα αυξηθεί στο μέλλον και θα υπάρξουν μέτρα για την υποστήριξη αυτού του είδους «καθαρής μετακίνησης».
 • Δράσεις ανανέωσης των δημόσιων και βιομηχανικών στόλων οχημάτων.
 • Μέτρα για την αύξηση της οδικής ασφάλειας μεταξύ των αυτοκίνητων και των ευάλωτων χρηστών της οδού στις διαβάσεις ( πεζοί, ποδηλάτες, κ.ά.).
 • Δράσεις εξοικείωσης των πολιτών με τις νέες τεχνολογίες.
Εκτίμηση αντικτύπου
Συνιστώσα σεναρίου12345678910
Κόστος
Χρόνος
Ποιότητα ζωής
Κοινωνική συνοχή

Σενάριο Γ: Δυναμική ανάπτυξη και διείσδυση μέσων μαζικής μεταφοράς με φιλικές προς το περιβάλλον μορφές ενέργειας για την εξυπηρέτηση του συνόλου των μετακινήσεων

Το σενάριο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός συστήματος δημόσιων συγκοινωνιών που να εξυπηρετεί αποτελεσματικά τις μετακινήσεις τόσο εντός των Γιαννιτσών, όσο και των γύρω οικισμών και των επισκεπτών. Η δόμηση του συγκεκριμένου συστήματος βασίζεται στην προώθηση των συνδυασμένων μετακινήσεων με οχήματα προσβάσιμα σε όλους και τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ανταγωνιστικού συστήματος Δημοσίων Συγκοινωνιών που να ενισχύσει την πολυτροπικότητα στα Γιαννιτσά και να εξυπηρετήσει τις δυσκολίες μετακίνησης των «παγιδευμένων» χρηστών (άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε Ι.Χ.), οι οποίες προκύπτουν από το έντονο ανάγλυφο τις πόλης.

Περαιτέρω τομείς εστίασης είναι:

 • Το δίκτυο λεωφορείων θα επεκταθεί και η ποιότητα εξυπηρέτησης θα βελτιστοποιηθεί.
 • Ο χώρος της οδού θα διαμορφωθεί για την αποδοτικότερη ένταξη των Δημοσίων Συγκοινωνιών (λεωφορειολωρίδες, στάσεις με κατάλληλο εξοπλισμό και κατάλληλη γεωμετρική διαμόρφωση για την πρόσβαση των οχημάτων).
 • Η στάθμευση και η αστυνόμευση θα προσαρμοστούν για την αποδοτικότερη λειτουργία των ΜΜΜ.
 • Η σύνδεση των μέσων μεταφοράς υπό την έννοια της διατροπικότητας θα βελτιστοποιηθεί και η χρήση τους θα γίνει πιο ελκυστική (π.χ. σύνδεση αστικής συγκοινωνίας με σταθμό ΚΤΕΛ ή και με το *μελλοντικό σταθμό τρένων*, σταθμοί Park n Ride, σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων).
 • Οι πυρήνες επιχειρηματικότητας θα συνδέονται γρήγορα και εύκολα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
 • Η ανάπτυξη της πόλης και οι υφιστάμενες χρήσεις γης θα οργανωθούν περιμετρικά από άξονες με υψηλή εξυπηρέτηση αστικής συγκοινωνίας.
 • Ο στόλος των αστικών λεωφορείων θα πρέπει να αναβαθμιστεί (ηλεκτροκίνηση).
 • Ο στόλος των λεωφορείων θα προσαρμοστεί στις ανάγκες τις πόλης (μέγεθος λεωφορείων).
 • Βελτίωση της ασφάλειας των μετακινουμένων.
 • Η χρήση της Δημόσια Συγκοινωνίας θα προωθηθεί δυναμικά με μέτρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.
Εκτίμηση αντικτύπου
Συνιστώσα σεναρίου12345678910
Κόστος
Χρόνος
Ποιότητα ζωής
Κοινωνική συνοχή

Προκειμένου οι πολίτες να επιλέξουν το σενάριο κινητικότητας που θεωρούν πως θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής στην πόλη με τον καλύτερο τρόπο, ο Δήμος Πέλλας πραγματοποίησε μια ποιοτική συγκριτική ανάλυση συγκεκριμένων κριτηρίων με σκοπό να γίνουν πιο κατανοητά τα χαρακτηριστικά κάθε σεναρίου.

Σενάρια Μελλοντικής Κατάστασης Κινητικότητας για την πόλη των Γιαννιτσών

Ο Δήμος Πέλλας στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της πόλης προχώρησε στη διαμόρφωση τριών εναλλακτικών σεναρίων για τη ανάπτυξη του μελλοντικού συστήματος κινητικότητας της πόλης. Για τη διαμόρφωσή τους ο Δήμος προχώρησε σε εκτεταμένη συλλογή δεδομένων για την ανάλυση των υφιστάμενων συνθηκών κινητικότητας της πόλης και αξιολόγησε τις ανάγκες και τα προβλήματα του συστήματος που επισημάνθηκαν κατά της διάρκεια της 1ης θεματικής διαβούλευσης από το δίκτυο εμπλεκομένων φορέων.

Ένα σενάριο κινητικότητας προδιαγράφει την προτεραιότητα (ή και τις προτεραιότητες) που θα δοθεί(ούν) στο σχεδιασμό των μέτρων αστικής κινητικότητας. Θα αποτελέσει με άλλα λόγια τον οδηγό στον οποίο θα  βασιστεί ο Δήμος προκειμένου να εφαρμόσει και να υλοποιήσει νέα έργα και ρυθμιστικές διατάξεις στο σύνολο των υποδομών του κοινόχρηστου χώρου της πόλης.

Εσείς αυτό που έχετε να κάνετε, αφού διαβάσετε και μελετήσετε τα τρία σενάρια και τα βασικά χαρακτηριστικά τους, είναι να μπείτε στο παρακάτω σύνδεσμο και να επιλέξετε το σενάριο που θεωρείτε ότι θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για τη διαμόρφωση του συστήματος αστικής κινητικότητας της πόλης των Γιαννιτσών και θα είναι αυτό που θα χαρακτηρίζει το σύνολο των μελλοντικών μετακινήσεων της.

Το πρώτο τμήμα της έρευνας περιλαμβάνει ερωτήσεις για τα χαρακτηριστικά κινητικότητας των πολιτών και το δεύτερο αφορά την επιλογή του προτιμητέου σεναρίου.

Σύνδεσμος έρευνας:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckGW5pJJqkVWqy7QkWgOOyWABqsj6ZF1MQ53RgXbjAtbrKpw/viewform

Στην προσπάθειά του ο Δήμος να διαμορφώσει το μέλλον της κινητικότητας στην πόλη, έχει ανάγκη την υποστήριξη και τη συμμετοχή όλων μας!

Safe walking and Cycling! Walk with us! Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2019

Η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» από το 2002 έχει καθιερωθεί ως ο σημαντικότερος θεσμός σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την προαγωγή βιώσιμων προτύπων κινητικότητας και κατ’ επέκταση για την διαμόρφωση και ανάπτυξη περιβαλλοντικού ήθους.

Σκοπός των δράσεων που υλοποιούνται το διάστημα 16 με 22 Σεπτεμβρίου είναι η ενθάρρυνση των ευρωπαϊκών τοπικών αρχών στην εισαγωγή και προώθηση βιώσιμων τρόπων μεταφοράς και η ευαισθητοποίηση των πολιτών στη χρήση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης στην πόλη τους. (ΥΠΕΚΑ)

Τα σώματά μας έχουν σχεδιαστεί για να κινούνται, αλλά πολλοί από εμάς αγωνίζονται να βρουν το χρόνο να ενεργοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μπορεί να διαπιστώσουμε ότι μεγάλο μέρος της ρουτίνας μας αποτελείται από καθιστική ζωή: σε μποτιλιάρισμα, σε ένα γραφείο ή μπροστά σε μια οθόνη. Τι γίνεται όμως αν μπορούσαμε να ενσωματώσουμε την άσκηση στην καθημερινή μας ζωή και να εξοικονομήσουμε χρήματα ταυτόχρονα;

Η EUROPEANMOBILITYWEEK προάγει το ασφαλές περπάτημα και ποδηλασία και τα οφέλη που μπορεί να έχουν για την υγεία μας, το περιβάλλον μας και την αποταμίευσή μας! Οι ενεργοί τρόποι μεταφοράς όπως το περπάτημα και το ποδήλατο είναι απαλλαγμένοι από εκπομπές ρύπων και συμβάλλουν στη διατήρηση της υγείας και της καρδιάς μας.

Οι πόλεις που προωθούν το περπάτημα και το ποδήλατο έναντι των ιδιωτικών οχημάτων έχει βρεθεί ότι είναι πιο ελκυστικές, με λιγότερη συμφόρηση και υψηλότερη ποιότητα ζωής.

Όσον αφορά τα μεμονωμένα οφέλη για την υγεία, οι μελέτες δείχνουν ότι οι ποδηλάτες ζουν κατά μέσο όρο δύο χρόνια περισσότερο από ό,τι οι μη ποδηλάτες και λαμβάνουν 15% λιγότερες ημέρες άδειας λόγω ασθένειας, ενώ 25 λεπτά βιαστικού περπατήματος την ημέρα μπορούν να προσθέσουν έως και επτά χρόνια στη ζωή σας!

Έτσι, τον Σεπτέμβριο, γιατί να μην περπατήσετε μαζί μας και να βιώσετε τα οφέλη για τον εαυτό σας;

Theme 2019 – «Safe Walking and Cycling»

Β΄ ΦΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

Ο Δήμος Πέλλας, υπακούοντας στις επιταγές των ευρωπαϊκών οδηγιών για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης  και κινητικότητας στο σχεδιασμό και οργάνωση των πόλεων, εκπονεί το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την πόλη των Γιαννιτσών. Το ΣΒΑΚ θα οργανώσει το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα αναπτυχθεί η πόλη στη διάρκεια των επόμενων ετών για την υλοποίηση παρεμβάσεων και επενδύσεων αναβάθμισης του τοπικού δικτύου αστικών μετακινήσεων με επίκεντρο τον άνθρωπο και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του.

Την Δευτέρα 8 Απριλίου 2019, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πέλλας η Α Θεματική Διαβούλευση για το ΣΒΑΚ της πόλης των Γιαννιτσών, στην οποία έδωσαν το παρόν φορείς της πόλης που σχετίζονται με άμεσο είτε και με έμμεσο τρόπο με το σύστημα αστικών μετακινήσεων. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των φορέων από την ομάδα έργου για τα χαρακτηριστικά ενός ΣΒΑΚ, τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του και τη μεθοδολογία εκπόνησής του που βασίζεται στις ευρωπαϊκές οδηγίες και έχει προσαρμοστεί στο περιβάλλον και στις ανάγκες της περίπτωσης των Γιαννιτσών.

Μετά την αρχική ενημέρωση, το βήμα δόθηκε στους φορείς, οι οποίοι μέσω των αντιπροσώπων τους περιέγραψαν το ρόλο που επιτελούν στο σύστημα αστικών μετακινήσεων αλλά και γενικά στη λειτουργία της πόλης και επισήμαναν τα σημαντικότερα προβλήματα που εντοπίζουν σε αυτό. Οι φορείς που συμμετείχαν στην πρώτη θεματική Διαβούλευση ήταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία Γιαννιτσών, η Τροχαία Πέλλας, η Δημοτική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, ο Εμπορικός Σύλλογος, η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, το Αστικό ΚΤΕΛ, το Εργατικό Κέντρο, το Σωματείο Φορτ/των, το Επιμελητήριο Πέλλας, ο Σύλλογος Παραπληγικών, το ΤΕΕ, το Σωματείο TAXI, το Υπεραστικό ΚΤΕΛ και η Orange Courier.

Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης διατυπώθηκαν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες απόψεις από τους φορείς και τα κυριότερα θέματα που αναδείχτηκαν αφορούσαν τις συνθήκες οδικής ασφάλειας στο δίκτυο, την παράνομη στάθμευση που δυσκολεύει την κίνηση των οχημάτων των ΜΜΜ, την προσβασιμότητα των ΑμεΑ, την ελλιπή κυκλοφοριακή αγωγή των χρηστών της οδού και την αλόγιστη χρήση του Ι.Χ.. Στο επόμενο στάδιο, η ομάδα έργου του Δήμου θα προβεί στη συστηματική αξιολόγηση των τοποθετήσεων των συμμετεχόντων στη Διαβούλευση προκειμένου να εντοπίσει τυχόν πρόσθετα προβλήματα και δυσλειτουργίες του συστήματος αστικής κινητικότητας, ώστε να διαμορφώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ένα γενικό πλαίσιο κατευθύνσεων για την αστική κινητικότητα για την πόλη. Στις επόμενες διαβουλεύσεις, η ομάδα έργου θα απευθύνει κάλεσμα, πέρα από τους φορείς, και στους πολίτες της πόλης.

Α΄ ΦΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ «ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ»

Η ομάδα έργου του ΣΒΑΚ ανέδειξε ως καλύτερη πρακτική την εμπλοκή φορέων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε μια προπαρασκευαστική φάση συμμετοχικού σχεδιασμού. Στόχος είναι η διαμόρφωση μιας αντιπροσωπευτικής εικόνας για την λειτουργία του δικτύου. Οι «ειδικοί» φορείς που θα συμμετάσχουν στην εν λόγω διαδικασία είναι η τροχαία, η δημοτική αστυνομία, το αστικό και το υπεραστικό ΚΤΕΛ. Οι «ειδικοί» φορείς έχουν άμεση εμπλοκή στο σύστημα κινητικότητας της πόλης και της αστυνόμευσής του και διαθέτουν δεδομένα χρήσιμα στην αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης. Η συγκεκριμένη φάση συμμετοχικού σχεδιασμού γίνεται με τη μορφή κλειστών ομάδων εργασίας, που περιλαμβάνουν την ομάδα έργου και το εκπρόσωπο κάθε φορέα. Τα αποτελέσματα των προπαρασκευαστικών συναντήσεων θα αξιοποιηθούν προκειμένου να αποδοθεί ακριβέστερα η υφιστάμενη κατάσταση του συστήματος αστικής κινητικότητας στο σύνολο των φορέων του Δήμου Πέλλας στο πλαίσιο της 1ης Θεματικής Διαβούλευσης (Β Φάση Συμμετοχικού σχεδιασμού).

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ

Αν φανταστείς τα Γιαννιτσά σε 20 χρόνια, πως θα ήθελες να είναι; Ένα μέρος που τα παιδιά θα μπορούσαν να παίζουν ασφαλή; Όπου ο αέρας είναι καθαρός; Όπου θα μπορείς να κάνεις βόλτα για τα ψώνια σου; Ένα μέρος με περισσότερα πάρκα και πράσινο; Ένα μέρος με επιχειρήσεις που ευημερούν;

Για να αλλάξουν οι μετακινήσεις στην πόλη ο Δήμος εκπονεί ένα Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Πριν την συμμετοχή σου είναι καλό να ενημερωθείς για το τι είναι τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Στα πλαίσια του Σχεδίου διενεργούνται έρευνες από εξειδικευμένη ομάδα επιστημόνων και διαβουλεύσεις. Πολύ σοβαρά υπόψη λαμβάνεται η γνώμη των πολιτών, η οποία ζητείται σε τρείς φάσεις του Σχεδίου.