Προσχέδιο Μέτρων Αστικής Κινητικότητας

Η ομάδα του Δήμου, οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι σύμβουλοι του Δήμου έχουν καταλήξει σε μια αρχική μορφή των δράσεων που σκοπεύει να πραγματοποιήσει την επόμενη δεκαετία σχετικά με τις μετακινήσεις των πολιτών, έχοντας λάβει υπόψη τους την ανάλυση της λειτουργίας του δικτύου, τα προβλήματα που ανέδειξαν οι φορείς και το επικρατέστερο σενάριο κινητικότητας που επέλεξαν οι πολίτες.