Διαδικτυακή Διαβούλευση για την επιλογή του σεναρίου

Για τη συμμετοχή σας στη διαδικτυακή διαβούλευση για την επιλογή του σεναρίου  που θεωρείτε ότι θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για τη διαμόρφωση του συστήματος αστικής κινητικότητας της πόλης των Γιαννιτσών μπείτε στον παρακάτω σύνδεσμο

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckGW5pJJqkVWqy7QkWgOOyWABqsj6ZF1MQ53RgXbjAtbrKpw/viewform