2η Θεματική Διαβούλευση ΣΒΑΚ Δήμου Πέλλας

Την Τετάρτη 04 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο του Δήμου Πέλλας η Β’ Διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της πόλης.

Αντικείμενο της συγκεκριμένης συνάντησης ήταν κατά αρχήν η ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων για τα προσχέδια  των μελλοντικών σεναρίων κινητικότητας που έχει διαμορφώσει η ομάδα έργου του Δήμου για την πόλη των Γιανιτσών και στη συνέχεια η διαβούλευση τους με τους φορείς μέσω τοποθετήσεων και διαλόγου, προκειμένου αυτά να φτάσουν στην τελική τους μορφή. Στην συνέχεια, τα εξεταζόμενα σενάρια κινητικότητας αξιολογήθηκαν σχετικά με την συνεισφορά τους στις προτεραιότητες που αναδείχθηκαν από τα προηγούμενα στάδια.

Μετά τις εισηγήσεις και του δικτύου εμπλεκομένων φορέων, τα τελικά διαμορφωθέντα σενάρια θα τεθούν προς ψηφοφορία από το σύνολο της τοπικής κοινωνίας (πολίτες και φορείς) μέσω της πλατφόρμας του ΣΒΑΚ, ώστε να επιλεγεί το σενάριο το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη του μελλοντικού συστήματος κινητικότητας των Γιαννιτσών.

Οι φορείς που συμμετείχαν στην Β διαβούλευση ήταν :

  • Εκπρόσωπος του τεχνικού επιμελητηρίου
  • Εκπρόσωπος της Δημοτικής Αστυνομίας
  • Εκπρόσωπος του τμήματος Τροχαίας
  • Εκπρόσωπος του Αστικού ΚΤΕΛ
  • Εκπρόσωποι του Εμπορικού Συλλόγου
  • Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
  • Εκπρόσωποι των ΤΑΞΙ

Μπορείτε να κατεβάσετε τις παρουσιάσεις από του παρακάτω συνδέσμους