1η Θεματική Διαβούλευσης ΣΒΑΚ Δήμου Πέλλας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

Ο Δήμος Πέλλας, υπακούοντας στις επιταγές των ευρωπαϊκών οδηγιών για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης  και κινητικότητας στο σχεδιασμό και οργάνωση των πόλεων, εκπονεί το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την πόλη των Γιαννιτσών. Το ΣΒΑΚ θα οργανώσει το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα αναπτυχθεί η πόλη στη διάρκεια των επόμενων ετών για την υλοποίηση παρεμβάσεων και επενδύσεων αναβάθμισης του τοπικού δικτύου αστικών μετακινήσεων με επίκεντρο τον άνθρωπο και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του.

Την Δευτέρα 8 Απριλίου 2019, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πέλλας η Α Θεματική Διαβούλευση για το ΣΒΑΚ της πόλης των Γιαννιτσών, στην οποία έδωσαν το παρόν φορείς της πόλης που σχετίζονται με άμεσο είτε και με έμμεσο τρόπο με το σύστημα αστικών μετακινήσεων. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των φορέων από την ομάδα έργου για τα χαρακτηριστικά ενός ΣΒΑΚ, τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του και τη μεθοδολογία εκπόνησής του που βασίζεται στις ευρωπαϊκές οδηγίες και έχει προσαρμοστεί στο περιβάλλον και στις ανάγκες της περίπτωσης των Γιαννιτσών.

Μετά την αρχική ενημέρωση, το βήμα δόθηκε στους φορείς, οι οποίοι μέσω των αντιπροσώπων τους περιέγραψαν το ρόλο που επιτελούν στο σύστημα αστικών μετακινήσεων αλλά και γενικά στη λειτουργία της πόλης και επισήμαναν τα σημαντικότερα προβλήματα που εντοπίζουν σε αυτό. Οι φορείς που συμμετείχαν στην πρώτη θεματική Διαβούλευση ήταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία Γιαννιτσών, η Τροχαία Πέλλας, η Δημοτική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, ο Εμπορικός Σύλλογος, η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, το Αστικό ΚΤΕΛ, το Εργατικό Κέντρο, το Σωματείο Φορτ/των, το Επιμελητήριο Πέλλας, ο Σύλλογος Παραπληγικών, το ΤΕΕ, το Σωματείο TAXI, το Υπεραστικό ΚΤΕΛ και η Orange Courier.

Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης διατυπώθηκαν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες απόψεις από τους φορείς και τα κυριότερα θέματα που αναδείχτηκαν αφορούσαν τις συνθήκες οδικής ασφάλειας στο δίκτυο, την παράνομη στάθμευση που δυσκολεύει την κίνηση των οχημάτων των ΜΜΜ, την προσβασιμότητα των ΑμεΑ, την ελλιπή κυκλοφοριακή αγωγή των χρηστών της οδού και την αλόγιστη χρήση του Ι.Χ.. Στο επόμενο στάδιο, η ομάδα έργου του Δήμου θα προβεί στη συστηματική αξιολόγηση των τοποθετήσεων των συμμετεχόντων στη Διαβούλευση προκειμένου να εντοπίσει τυχόν πρόσθετα προβλήματα και δυσλειτουργίες του συστήματος αστικής κινητικότητας, ώστε να διαμορφώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ένα γενικό πλαίσιο κατευθύνσεων για την αστική κινητικότητα για την πόλη. Στις επόμενες διαβουλεύσεις, η ομάδα έργου θα απευθύνει κάλεσμα, πέρα από τους φορείς, και στους πολίτες της πόλης.