Πως θα είναι ο Δήμος Πέλλας στο μέλλον

Σε αυτή την ενότητα θα δείτε τα μέτρα που θα ληφθούν στα πλαίσια του ΣΒΑΚ ως αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων και της συμμετοχής φορέων και πολιτών.